Apurahat v. 2013

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTM Maija Kulmalalle (Turun yliopisto) työ- sekä velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Työnantajan korvausvastuu työntekijälle” tutkimusrahastosta 19.788 euroa,

– OTM Lauri Luodolle (Turun yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Avunannon rangaistavuuden edellytykset” tutkimusrahastosta 19.788 euroa,

– OTM Tuomas Metsärannalle (Turun yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Poliisin salaiset tiedonhankintakeinot ja yksityiselämän suoja” tutkimusrahastosta 9.894 euroa,

– OTM Kirsikka Salmiselle (Helsingin yliopisto) prosessi- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa konflikteissa” tutkimusrahastosta 19.788 euroa sekä

– OTM Kristian Wohlströmille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Conceptions of Law and the Interplay of Disciplinary Developments in International Thought 1919–2009” Idmanin rahastosta 19.788 euroa.

 

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– OTT Antti Aineelle (Turun yliopisto) ”Sports Law in Finland” -kirjan käännös- ja kielentarkastuskuluihin tutkimusrahastosta 2.000 euroa,

– OTK Kirsi-Maria Haloselle (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Sopimuksen tehottomuussääntely julkisissa hankinnoissa ja sen vaikutukset hankintayksiköissä” liittyvään tutkimusvierailuun Ranskaan Idmanin rahastosta 1.500 euroa,

– OTM (väit.) Katri Havulle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden post doc-tutkimukseen liittyvään tutkijavierailuun Maastrichtissa Idmanin rahastosta 2.000 euroa,

– OTM Minna Heikinsalmelle (Helsingin yliopisto) kilpailuoikeuden väitöskirjatyöhön ”Kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu – tehokkuus ja oikeusturvanäkökohtien yhteensovittaminen” tutkimusrahastosta 4.000 euroa

– OTL Toni Malmiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjan “The Enchantment and Dischantment of Legal Realism in the United States and Sweden 1870–1960” kielentarkastukseen tutkimusrahastosta 2.500 euroa,

– OTM, FM Kati Niemiselle (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön “Disobedient Subjects – the Legal Treatment of Disobedience in the European Court of Human Rights” liittyviin seminaarimatkoihin Idmanin rahastosta 1.280 euroa,

– OTM Juhana Salojärvelle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjan “A Menance to Society: Radicalism and Legal Scholarship in the United States, Scandinavia, and Finland 1965–1980” kielentarkastukseen tutkimusrahastosta 850 euroa,

– OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön “Victims of torture in asylum process – a human rights based approach to vulnerability” liittyvään tutkijavierailuun Lundissa Idmanin rahastosta 1.500 euroa sekä

– OTT Päivi Tiilikalle (Helsingin yliopisto) Suomen mediaoikeutta koskevan osan kirjasarjassa ”International Encyclopaedia of Laws” kielentarkastuskuluihin tutkimusrahastosta 2.000 euroa.