Apurahat v. 2012

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

–          LL.M. Daniel Acquahille (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union” Idmanin rahastosta 19.440 euroa,

–          OTM Kirsi Huotarille (Lapin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Sisäpiirintiedon väärinkäyttö prosessioikeudellisesta näkökulmasta, erityisesti kurssikorrelaatiotilanteissa” tutkimusrahastosta 19.440 euroa,

–          OTK Heli Lavoselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikoshyödyn menettäminen talousrikoksen seuraamuksena” tutkimusrahastosta 19.440 euroa,

–          OTK, LL.M. Päivi Neuvoselle (University of Oxford) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Unionin kansalaisten yhdenvertainen kohtelu perus- ja ihmisoikeuksien valossa Euroopan unionin oikeudessa” Idmanin rahastosta 19.440 euroa ja

–          OTM Anniina Oksaselle (Lapin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ” Kaivokset, maankäyttö ja paikalliset yhteisöt – kaivossääntelyn kehittäminen ympäristölainsäädäntö silmällä pitäen” tutkimusrahastosta 19.440 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opetusmatkoihin:

–          OTL Joakim Frändelle (Helsingin yliopisto) finanssioikeuden tutkimukseen liittyvään vierailuun IBFD:n kirjastoon Amsterdamissa Idmanin rahastosta 2.000 euroa,

–          OTM Katja Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden ja vertailevan oikeustieteen väitöskirjatyöhön liittyviin vierailuihin ja aineistonkeruumatkoihin Espanjaan ja Isoon-Britanniaan Idmanin rahastosta 2.000 euroa,

–          OTM Aleksandra Kiskoselle (Turun yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään vierailuun UNIDROIT-instituuttiin Roomassa Idmanin rahastosta 1.800 euroa,

–          OTM Tiina Korvelalle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjan artikkelien kielentarkastuskuluihin tutkimusrahastosta 450 euroa,

–          OTM Sanna Mustasaarelle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavaihtoon Edinburghissa tutkimusrahastosta 2.000 euroa,

–          OTT Olli Norrokselle (Helsingin yliopisto) tutkimusavustajan palkkaamiseen aineiston kokoamistyöhön tutkimusrahastosta 2.000 euroa,

–          OTM, KTM Annakaisa Pohjolalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikoksentekijän vaarallisuuden arviointi” tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

–          OTK Pauliina Ratilaiselle (Lapin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön liittyviin seminaareihin ja luentoihin Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Italiassa tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

–          OTK Satu Saarensolalle (Turun yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään konferenssiin Moskovassa tutkimusrahastosta 900 euroa,

–          OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavierailuun Amsterdamissa ja Lundissa Idmanin rahastosta 2.000 euroa,

–          OTM Mira Turpeiselle (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä Idmanin rahastosta 2.000 euroa ja

–          OTM Alina Wernickille (München) opintoihin Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law -tutkijakoulussa Idmanin rahastosta 4.000 euroa.