Apurahat v. 2010

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 12.11.2010. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 145.350 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 119.800 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 82.202 euroa ja Oikeustieteen tutkimussäätiö 9.000 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin 211.002 euroa, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 176.050 euroa ja 110-vuotisjuhlassa vuonna 2008 yhteensä 239.000 euroa.
 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat
Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:
-OTM Pessi Honkasalolle (University of Surrey) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Software linking as alteration: Framework for assessment under European copyright law” Idmanin rahastosta 18.300 euroa
-OTM Teemu Kastulalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikosasioiden kohtuullinen käsittelyaika ja rikosoikeudenkäynnin viivästymistä vastaan olevat tehokkaat oikeussuojakeinot” tutkimusrahastosta 18.300 euroa
-OTK, VT Sanna Koululle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Lapsesta sopiminen – lasta koskevan ratkaisun oikeudelliset rajoitteet” tutkimusrahastosta 9.150 euroa
-OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinoselle (Helsingin yliopisto) tutkimukseen ”Ennakoiva ikääntyminen – vanhusoikeudellinen tutkimushanke elämänkaaren myöhemmän vaiheen suunnittelusta” tutkimusrahastosta 9.150 euroa
-OTK Anu Pitkäselle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Immateriaalioikeuksien rajapinnat – Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden päällekkäissuoja” tutkimusrahastosta 18.300 euroa
-OTK Juhana Salojärvelle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Radikalismi ja oikeustiede Suomessa, pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa 1960–1980” tutkimusrahastosta 18.300 euroa
-OTK, VT, FM Anu Talukselle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ” Avoimuuden (asiakirjajulkisuuden) ja henkilötietojen suojan väliset jännitteet eurooppaoikeudessa” Idmanin rahastosta 18.300 euroa
-OTM, FM Niklas Vainiolle (Turun yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä” tutkimusrahastosta 9.150 euroa.
Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:
-OTK Juhani Laineelle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Maksuton osakeanti” tutkimusrahastosta 1.500 euroa
-OTL Stiina Löytömäelle seitsemän kuukauden post doc -tutkimusvaihdon kuluihin Birkbeckissä (University of London) Idmanin rahastosta 2.000 euroa
-OTL Riku Neuvoselle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyön ”Sananvapauden sääntely Suomessa” kuluihin tutkimusrahastosta 1.500 euroa
-OTT, VT Taina Pihlajarinteelle (Helsingin yliopisto) kolmen kuukauden tutkijavierailun kuluihin immateriaalioikeuden Max Planck -instituutissa Münchenissä tutkimusrahastosta 3.400 euroa.