Apurahat v. 2006

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti VIII Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 10.11.2006 korkeimman hallinto-oikeuden tiloissa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 119.800 euroa. Vastaava luku vuonna 2005 oli 98.135 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 50.250 euroa ja Oikeustieteen Tutkimussäätiö 6.000 euroa.
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Isot tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTK Miikka Ahoselle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tietokoneen valmisohjelmistot ja niiden sopimusoikeudellinen problematiikka” tutkimusrahastosta 7.500 euroa,
– OTK Raija-Liisa Komulaiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Yhdysvaltalaisen sopimusoikeuden vaikutus suomalaiseen sopimusoikeuteen – oikeusvertaileva tutkimus franchisingista” Idmanin rahastosta 15.000 euroa,
– OTK Jyrki Peisalle (Helsingin yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”EU-oikeus Suomen valtiosäännössä lainsäätäjän näkökulmasta. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus EU-oikeuden ja Suomen kansallisen oikeuden välisestä suhteesta perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä vuosina 1994–2006” Idmanin rahastosta 15.000 euroa,
– OTK Kristiina Saraviidalle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Kulttuurin käsite alkuperäiskansojen asemaa koskevassa perus- ja ihmisoikeusdiskurssissa” tutkimusrahastosta 7.500 euroa,
– OTK Sirpa Soinille (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Lääketieteellisen bioteknologian sääntely Euroopassa” tutkimusrahastosta 7.500 euroa,
– OTK Ville Törmäselle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Osakeyhtiön arvo-osuudet erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä” Idmanin rahastosta 7.500 euroa,
– OTK Matti Urpilaiselle (Turun yliopisto) vero-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Verotus ja vapaudet. Tutkimus veron kiertämisen problematiikasta” tutkimusrahastosta 7.500 euroa ja
– OTK Jenny Virtaselle (Turun yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Asiantuntijan vastuu sopimuskumppaninsa sopimuskumppanille” tutkimusrahastosta 7.500 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– dosentti Laura Ervolle Brasiliassa syyskuussa 2007 pidettävän prosessioikeudellisen maailmankonferenssin osallistumiskuluihin 3.600 euroa. Dosentti Ervo toimii konferenssissa Skandinavian raportöörinä,
– OTK Louise Fromondille (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön liittyviin opintomatkoihin Ruotsin ja Ranskaan Idmanin rahastosta 2.000 euroa,
– OTK Helena Karmalle (Helsingin yliopisto) rikosprosessi- ja todistusoikeuden väitöskirjatyöhön ”Seksuaalista väkivaltaa koskevan tiedon rakentuminen todistelussa ja tuomioistuinprosessissa” tutkimusrahastosta 3.600 euroa,
– OTL, HTM Kimmo Kiiskelle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Sotilas tuomiolla de lege ferenda” tutkimusrahastosta 3.600 euroa,
– OTK Hanna Leppäaholle (Helsingin yliopisto) talousrikostutkimukseen ”Työrikokset” tutkimusrahastosta 3.600 euroa,
– OTK Mikko Marttilalle (Lapin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Velallisen myötävaikutusvelvollisuus konkurssimenettelyssä” tutkimusrahastosta 2.500 euroa,
– OTK Olli Norrokselle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Kaksiasianosaissuhteen ylittävä vahingonkorvausvastuu sopimusketjussa” tutkimusrahastosta 2.500 euroa,
– OTK Kaisa Pärssiselle (College of Europe) LL.M.-opintoihin Brüggessä Idmanin rahastosta 3.600 euroa,
– OTK Satu Rantalalle (College of Europe) LL.M.-opintoihin Brüggessä Idmanin rahastosta 2.000 euroa,
– OTL Taina Pihlajarinteelle (Helsingin yliopisto) kauppa- ja immateriaalioikeuden väitöskirjatyöhön ”Tavaramerkin maineen vahingoittaminen” Idmanin rahastosta 2.500 euroa ja
– OTL Ida Staffansille (Helsingin yliopisto) eurooppa- ja pakolaisoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään opintomatkaan Englantiin Idmanin rahastosta 2.000 euroa.
Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat

– OTL Suvianna Hakalehto-Wainiolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Vahingonkorvausvastuu julkishallinnossa” 2.000 euroa,
– OTK, LL.M. Juha Lavapurolle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Lähtökohtia perusoikeusmyönteiselle tulkinnalle” 2.000 euroa ja
– M.Phil. Sreejith Santhakumari Gokuleswaranthampylle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Asymmetries in International Law: The Example of WTO Governance in Outer Space” 2.000 euroa.