Apurahat v. 2004

VI Oikeuskulttuurin päivänä 12.11.2004 jaetut apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat 

Isoja tutkimusapurahoja päätoimiseen väitöskirjantyöhön yhteensä 79.200 euroa.

– OTL Essi Kinnuselle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Urheilu, doping ja väkivalta” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 13.200 euroa
– OTK Antti-Jussi Lankiselle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”’Juridisesta jäteongelmasta’: modernin jäteongelman kehitys juridisessa keskustelussa” Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta 6.600 euroa
– OTK Klaus Nyblinille Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Luottamuksellisen yritystiedon suoja” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTM Jari Råmanille Lapin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Effects of Regulation on Secure Software Development” Idmanin rahastosta 6.600 euroa
– OTK Ritva Sahavirralle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Verorikokset rahanpesurikosten esirikoksena” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTK Suvi Sankarille Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Citizen of the European Union: Freedom of Movement in Action and Its Reflections on Private Law and Legal Integration” Idmanin rahastosta 6.600 euroa
– OTK Jussi Syrjäselle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Oikeudellisen ratkaisun ehdoista ja mahdollisuuksista” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTK Jussi Virtaselle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Laiminlyönnin rangaistavuus” 13.200 euroa
– OTK Katja Weckströmille Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Käytännön tavaramerkkioikeus EU:ssa, suojamekanismien tuominen 2000-luvulle” Idmanin rahastosta 13.200 euroa.

Pieniä apurahoja  oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin yhteensä 22.800 euroa seuraavasti:

 – dosentti Kirsti Kurki-Suoniolle kansainväliseen tieteelliseen työhön Idmanin rahastosta 3.300 euroa. Dosentti Kurki-Suonio on kutsuttu Euroopan perheoikeuskomission asiantuntijaryhmän jäseneksi, jonka tehtävänä on laatia maaraportti Parental responsibility -alueelta.
– OTK Kaarlo Hakamiehelle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Talousrikosten systematiikka, erityisesti vaihdannan ja omistajien suojan kannalta” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 2.500 euroa
– OTK (väit.), KTM Harri Kalimolle Turun yliopistosta monografiaväitöskirjan ”Recycling alectronics – at the crossroads of contemporary environmental and free trade law” aineiston työstämiseen julkaistavaksi artikkeleina kansainvälisissä julkaisuissa Idmanin rahastosta 2.500 euroa
– OTK Sanna Koululle Helsingin yliopistosta lisensiaattityöhön ”Sopimusten sitovuus ja arviointi osituksessa”Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 2.500 euroa
– OTK, LL.M. Ulla-Maija Myllylle Turun yliopistosta lisensiaattityöhön ”Tietokoneohjelmien rajapintojen oikeudellinen suoja ja yhteensopivuus” Idmanin rahastosta 2.500 euroa
– OTL Päivi Tiilikalle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Julkaisijan, päätoimittajan ja toimittajan vahingonkorvausvastuu” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 2.500 euroa
– OTL Risto Tuorille Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Tieliikennejärjestelmään kohdistuvat rikokset” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta 2.500 euroa
– OTK Taina Tuorille Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Kulttuurin perustuvat poikkeukset kansainvälisessä ympäristöoikeudessa” liittyvää opintomatkaa varten Idmanin rahastosta 2.500 euroa
– asianajaja Timo Honkaselle ja dosentti, johtaja Pia Letto-Vanamolle Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta kummallekin 1.000 euroa Lakitupa-kirjahanketta varten.

Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat 

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 9.000 euroa.

– OTK Esa Hakkolalle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Hallinnonjakosopimus – varallisuusoikeudellinen tutkimus maakaaren 14 luvun 3 §:n tarkoittamasta kiinteistön yhteisomistajien välisestä sopimuksesta” 3.000 euroa
– OTK Mia Kartiolle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Kollusiivisen sopimuksen sitovuus” 3.000 euroa
– OTK Jukka Lehdolle Lapin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Franchise-sopimus – erityisesti sopimusoikeuden ja sopimusosapuolten näkökulmasta arvioituna” 3.000 euroa