Apurahat v. 2005

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti VII Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 11.11.2005 Säätytalossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 98.135 euroa. Vastaava luku vuonna 2004 oli 118.800 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 56.500 euroa ja Oikeustieteen Tutkimussäätiö 9.000 euroa.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat 

Isot tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjantyöhön:

– OTL Johanna Frimanille (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”The War on Terrorism and the Doctrine of Preemption” Idmanin rahastosta 14.000 euroa,
– OTK Sanna Hyttiselle (Turun yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Judicial Protection of Economic and Social Rights” Idmanin rahastosta 7.000 euroa,
– OTK Maarit Klemetille (Lapin yliopisto) kansainvälisen ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Non-compliance mechanism in international environmental law: the Aarhus model” Idmanin rahastosta 7.000 euroa,
– OTK Emilia Korkea-aholle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Pehmeä sääntely oikeudellisen ohjauksen välineenä” tutkimusrahastosta 14.000 euroa,
– OTK Justus Könkkölälle (Helsingin yliopisto) vahingonkorvausoikeuden väitöskirjatyöhön ”Vakuutukset ja vahingonkorvausvelvollisuus” tutkimusrahastosta 14.000 euroa ja
– OTL Riku Neuvoselle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Ilmaisunvapauden sääntely Suomessa” tutkimusrahastosta 7.000 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

 – OTK Maija Auviselle (Turun yliopisto) sosiaalioikeuden väitöskirjan ”Huoltoriidat tuomioistuimessa. Sosiaalitoimi selvittäjänä, sovittelijana ja asiantuntijana” viimeistelyyn 2.500 euroa,
– OTK Sakari Melanderille (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään opintomatkaan 2.500 euroa,
– dosentti Liisa Niemiselle valtiosääntöoikeuden alaan kuuluvan monografian ”Ihmisoikeuksien jakamattomuusperiaate” kirjoittamiseen 3.500 euroa,
– OTL Mirjami Pasolle (Turun yliopisto)  väitöskirjatyöhön liittyvään opintomatkaan Idmanin rahastosta 1.000 euroa,
– OTL Timo Saranpäälle (Lapin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Todistustaakan jakautumisesta” 2.500 euroa,
– OTK Kim Talukselle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden lisensiaattityöhön ”Intergration through exemptions: Internal energy markets” Idmanin rahastosta 2.500 euroa,
– OTL, FM Kaius Tuorille (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyön kielentarkastukseen  1.335 euroa ja
– FT, OTK Mikko Välimäelle monografian ”Avoin sisältö – tiedon, tieteen ja viihteen vapaa jakelu verkossa” kirjoittamiseen  2.500 euroa.

Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat 

– OTK Marjo Ylhäiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Murtumia työoikeuden kentällä? Tutkimus työoikeuden yleisten oppien muutoksesta” 3.000 euroa
– OTK Anni Tuomelalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Hallinto-oikeudellinen suhteellisuusperiaate” 3.000 euroa
– OTK Jarkko Männistölle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Siviiliprosessuaalinen oikeusvoimaoppi” 3.000 euroa