Apurahat v. 2003

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtri K. G. Idmanin rahastosta jaetut apurahat

Isot apurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTL Mika Launialalle (Tampereen yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Osakeyhtiön osakkaan osakeyhtiölian mukainen vahingonkorvausvelvollisuus” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTK Toni Malmiselle (Helsingin yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Valtion roolin muutos yksityisoikeudellisessa ajattelussa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa v. 1900–1950” varten Idmanin rahastosta 13.200 euroa
– OTK Mika Pennaselle hänen väitöskirjatyötään ”EY:n sopimuksentekovalta ja Suomen perustuslain säännökset ulkopoliittisesta päätöksenteosta” varten Idmanin rahastosta 6.600 euroa
– OTL Jari Pirjolalle hänen väitöskirjatyötään ” Palauttamiskielto. Universaalin periaatteen haasteet globalisoituvassa maailmassa” varten Idmanin rahastosta 6.600 euroa
– OTT Mikko Pikkujämsälle hänen tutkimustaan ”Kiinteistövarallisuuden siirto ja verotus” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTK Jussi Sallilalle hänen väitöskirjatyötään ”Konkurssioikeus ja yhteiskunnan arvot Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa
– OTK Eija Siitari-Vanteelle hänen väitöskirjatyötään ”Hallintolainkäytön tehostaminen” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen, sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin taikka suomalaisen oikeustutkimuksen kääntämiseen muille kielille tai ulkomaankielisen oikeustutkimuksen kääntämiseen suomen kielelle:

– OTK Tomi Asantille LL.M.-opintoihin Columbia University of New York’ssa 3.500 euroa
– OTK Antti-Jussi Lankiselle LL.M.-opintoihin Kaarlen yliopistossa Prahassa Idmanin rahastosta 1.500 euroa
– professori Heikki E. S. Mattilalle hänen Vertaileva oikeuslingvistiikka -teoksen ranskankielisen laitoksen kielentarkastukseen ja taittoon Idmanin rahastosta 5.000 euroa
– jur.cand. Otto-Ville Ronkaiselle ICAIL- ja JURIX-konferenssien osallistumiskustannuksiin 1.500 euroa
– OTL Ari Teerimäelle väitöskirjatyöhön liittyviin matkakuluihin Idmanin rahastosta 3.000 euroa