Apurahat v. 2008

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti X Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 7.11.2008, samalla juhlimme yhdistyksen 110-vuotista toimintaa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 133.000 euroa. Vastaava luku vuonna 2007 oli 147.250 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 98.500 euroa ja Oikeustieteen Tutkimussäätiö 7.500 euroa.
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Isot tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTL Lalli Castrénille (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Lentorahdinkuljettajan syrjäytymätön vastuunrajoitus” Idmanin rahastosta 18.000 euroa,
– OTK, DES Anja Lindroosille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Kansainvälisen oikeuden fragmentaatio” Idmanin rahastosta 9.000 euroa,
– OTK Pekka Määtälle (Turun yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikosasian joutuisan käsittelyn turvaaminen – erityisesti silmällä pitäen tuomarin tehtäviä ja muodollista prosessinjohtoa” tutkimusrahastosta 18.000 euroa,
– OTK Jukka Sirolle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Punaisen Suomen vallankumousoikeudet” tutkimusrahastosta 18.000 euroa,
– OTK Teija Stanikicille (Helsingin yliopisto) rikosprosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Silminnäkijätunnistuksen luotettavuus rikosprosessissa” tutkimusrahastosta 9.000 euroa,
– OTM Marianne Vasaralle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Suomalaisten oikeustieteen opiskelu ulkomailla ja sen vaikutukset suomalaiseen oikeudelliseen elämään 1600-luvulta 1800-luvulle” tutkimusrahastosta 9.000 euroa ja
– OTK, LL.M. Katja Weckströmille (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”EU:n ja Suomen tavaramerkkioikeus” Idmanin rahastosta 9.000 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansain-välistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– OTT Janne Aerille Oikaisuvaatimus oikeussuojakeinona -kirjahankkeeseen tutkimusrahastosta 3.000 euroa,
– dosentti Leena Halilalle Oikaisuvaatimus oikeussuojakeinona -kirjahankkeeseen tutkimusrahastosta 3.000 euroa,
– OTK Teemu Juutilaiselle (Helsingin yliopisto) esineoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvän tutkijavierailun kuluihin Idmanin rahastosta 2.500 euroa,
– OTK Marja-Leena Niemelle (Lapin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Luottosopimuksen riskit” tutkimusrahastosta 2.000 euroa,
– OTL, FM Jari Pirjolalle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Dark and bright sides of human rights” Idmanin rahastosta 4.000 euroa ja
– OTK Pekka Tuunaiselle (Helsingin yliopisto) jäämistöoikeudellisen väitöskirjan viimeistelyyn tutkimusrahastosta 3.500 euroa.
Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat

– OTK Juha Mäkelälle (Helsingin yliopisto) sopimusoikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeuserehdys sopimusoikeuden yleisten oppien osana” 2.500 euroa,
– OTL Timo Saranpäälle (Lapin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Todistustaakan jaosta” 2.500 euroa ja
– OTL Tero Uitolle (Turun yliopisto) esineoikeuden väitöskirjatyöhön ”Vakuusvelka ja velkajärjestely” 2.500 euroa.