Apurahat v. 2011

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 11.11.2011. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 133.400 euroa. Vastaava luku vuonna 2010 oli 145.350 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 64.550 euroa ja Oikeustieteen tutkimussäätiö 54.900 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin 252.850 euroa, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 211.002 euroa.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:
– OTM Sanna-Mari Eskolalle (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”The Recruitment Agencies – Responsibilities and Possibilities in Ensuring Human Rights of Migrant Workers” Idmanin rahastosta 9.150 euroa,
– OTM Juhani Korjalle (Lapin yliopisto) oikeusinformatiikan väitöskirjatyöhön ”Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,
– OTK Sandra Lieteelle (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Taloudellinen eturistiriita biolääketieteellisessä tutkimuksessa” tutkimusrahastosta 18.300 euroa,
– OTL Mikael Lohselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,
– OTM Sanna Mustasaarelle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”The Concept of Family in a Multicultural Society” Idmanin rahastosta 18.300 euroa,
– OTM Tuomas Tiittalalle (Helsingin yliopisto) yleisen oikeustieteen väitöskirjatyöhön ”Oikeustiede sivistysyliopiston osana: arviointia koulutuksen merkityksestä nykypäivän lakimiesammatin ihanteiden ymmärtämisessä ja toteutumisessa” tutkimusrahastosta 18.300 euroa ja
– OTM Riku-Heikki Virtaselle (Åbo Akademi) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Persons with Disabilities and Their Inclusion in Development Cooperation in the Light of the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD)” Idmanin rahastosta 9.150 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– OTM Pirkko Heikkiselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvän opintomatkan kuluihin Kööpenhaminan ja Århusin yliopistoissa Idmanin rahastosta 1.400 euroa,

– OTL Laura Huomolle (Helsingin yliopisto) vakuusoikeuden väitöskirjatyön ”Maakaasuputkiston projektirahoitus. Vakuusoikeudellinen sekä rahoitusta tarkasteleva tutkimus maakaasuputkistojen projektirahoituksesta” viimeistelyyn tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

– OTT Kirsti Kurki-Suoniolle (Helsingin yliopisto) lapsioikeuden oppikirjan kirjoittamiseen tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

– OTT, VT Sakari Melanderille (Helsingin yliopisto) post doc -tutkimukseen liittyvän tutkijavierailun kuluihin European University Institutessa Firenzessä Idmanin rahastosta 3.000 euroa,

– OTM, FM Jaakko Salmiselle (Turun yliopisto) väitöskirjatyön materiaalin keräämiseen ja tutkimiseen Institut Suisse de droit comparéssa liittyviin matkakuluihin Idmanin rahastosta 1.200 euroa,

– OTT Timo Saranpäälle siviiliprosessuaalista todistustaakkaa käsittelevään post doc -tutkimukseen tutkimusrahastosta 3.000 euroa,

– OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvän tutkijavierailun kuluihin VU University of Amsterdamissa Idmanin rahastosta 4.000 euroa ja

– OTT, VT Päivi Tiilikalle (Helsingin yliopisto) Espanjan Valenciassa järjestettävän CYBERLAWS 2012 -seminaarin matkakuluihin Idmanin rahastosta 1.800 euroa.