Apurahat v. 2007

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti IX Oikeuskulttuurin päivän pe 9.11.2007 Sääty-talossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 147.250 euroa. Vastaava luku vuonna 2006 oli 119.800 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 56.000 euroa ja Oikeustieteen Tutkimussäätiö 7.500 euroa.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Isot tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTK Lisbe Finellille (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Regulation of Market Power in EU Telecommunications” Idmanin rahastosta 16.000 euroa,
– OTL Timo Kerttulalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Yksityiset turvallisuuspalvelut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäjinä” tutkimusrahastosta 16.000 euroa,
– OTK Sami Kiriakosille (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Criminal Law in the EU – the Framework and Dynamics of a Supranational Criminal Policy” Idmanin rahastosta 16.000 euroa,
– OTK Johanna Kirjalaiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Sisällissota, siviilioikeus ja oikeustiede Suomessa. Vertaileva tutkimus suomalaisten lainoppineiden suhtautumisesta sopimusvapauteen, oikeuspolitiikkaan ja käsitelainoppiin 1900-luvun alussa” tut-kimusrahastosta 8.000 euroa,
– OTL Merja Norrokselle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeudellinen yhteistyö Venäjän kanssa” tutkimusrahastosta 16.000 euroa,
– OTK Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Yksilön asema Amerikan ja Euroopan ihmisoikeusjärjestelmissä” Idmanin rahastosta 8.000 euroa,
– OTM Taina Tuorille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Kulttuurin asema kansainvälisessa oikeudessa” Idmanin rahastosta 8.000 euroa sekä
– OTK, LL.M. Jarkko Vuoriselle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Patenttipoolit, itsesääntely ja kilpailu” tutkimusrahastosta 8.000 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– OTL, LL.M. Pekka Aallolle (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Public liability in EC Law” Idmanin rahastosta 2.000 euroa,
– OTT Minna Kimpimäelle Kiinassa 2007 pidettävän kansainvälisen rikosoikeuden kollokvion osallistumiskuluihin tutkimusrahastosta 750 euroa,
– OTK Ida Koivistolle hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Hyvä hallinto – oikeudelliset puitteet ja ideologiset ulottuvuudet” tutkimusrahastosta 3.000 euroa
– OTL, KTT Leena Lehtiselle Venäjän oikeutta koskevaan tutkimustyöhön Venäjällä tutkimusrahastosta 3.000 euroa
– OTT Ulla Liukkuselle tutkimuksen ”The Effects of Globalisation – A Comparative Study of the Principle of Extraterritoriality in Private International Law” kielentarkastukseen ja opintomatkaan Idmanin rahastosta 3.000 euroa,
– OTK Kim Talukselle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Long-term energy agreements and EC competition law” liittyvän tutkimusvierailun kuluihin Idmanin rahastosta 3.000 euroa,
– OTT Jussi Tapanille tutkimusmatkan kuluihin Freiburgiin (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht) Idmanin rahastosta 1.000 euroa,
– OTT, FM Kaius Tuorille oikeushistorian konferenssin osallistumiskuluihin University of South Floridassa 2008 Idmanin rahastosta 1.200 euroa,
– OTK Johanna Tyyskälle LL.M.-opintoihin Chicagon yliopistossa Idmanin rahastosta 4.000 euroa,
– OTK Jari Vaitojalle väitöskirjatyön ”Yksityisoikeudellisten kohtuullistamisvaatimusten esille tuleminen ja tutkiminen siviiliprosessissa” loppuunsaattamiseen tutkimusrahastosta 4.000 euroa sekä
– OTL, LL.M. Kristiina Äimälle väitöskirjatyön ”Korko lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa. Tutkimus pääoman vapaasta liikkumisesta EU:n ja USA:n välillä” loppuunsaattamiseen Idmanin rahastosta 4.000 euroa.

Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat 

– OTL Esa Kolehmaiselle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Huolimaton suoritus ja velvoiteoikeuden järjestelmä” 2.500 euroa,
– OTK Venla Rothille (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Ongelmalähtöinen tutkimus ihmiskaupan toiminnan tehottomuudesta” 2.500 euroa sekä
– HTM Maarit Niskaselle (Lapin yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva päätösvalta Suomen perustuslaissa” 2.500 euroa.