Apurahat v. 2009

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 119.800 euroa. Vastaava luku vuonna 2008 oli 133.000 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 50.250 euroa ja Oikeustieteen Tutkimussäätiö 6.000 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin 176.050 euroa, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 239.000 euroa ja vuonna 2007 206.750 euroa.

 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat 

Isot tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTM Katri Havulle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen Suomen ja EU:n oikeudessa” Idmanin rahastosta 18.300 euroa,
– OTM, PK Anna-Lotta Hyväriselle (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Säädösvalmistelu Euroopan unionissa” Idmanin rahastosta  9.150 euroa,
– OTK Teemu Juutilaiselle (Helsingin yliopisto) esineoikeuden väitöskirjatyöhön ”Cross-Border Secured Transactions and Third Parties” Idmanin rahastosta 18.300 euroa,
– OTK Ilari Kalliolle (Helsingin yliopisto) työoikeuden väitöskirjatyöhön ”Ansioeläkkeen perustuslaillinen suoja ja sen tarkoitus” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,
– OTK Emilia Korkea-aholle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”New Governance, Deliberative Democracy, and Judicial Review on the European Union” Idmanin rahastosta 18.300 euroa,
– OTL, LL.M. (Yale) Toni Malmiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”The Rise and Fall of Legal Realism” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,
– OTK, VTM Vesa Rasinaholle (Turun yliopisto) yhtiöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Konsernisääntely Suomen yhtiöoikeudessa” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,
– OTK, LL.M. (Harvard) Samuli Seppäselle (Harvardin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Understanding development with Chinese character(istics)s: Modernity, rule of law and development theory” Idmanin rahastosta 9.150 euroa ja
– OTM Kristian Wohlströmille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Conceptions of Law and the Interplay of Disciplinary Developments in International Thought 1919–2009” Idmanin rahastosta 9.150 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– professori Jaakko Husalle The Finnish Constitution – A Contextual Analysis -kirjan kielenhuoltoon tutkimusrahastosta 3.000 euroa,
– OTT Minna Kimpimäelle Kansainvälisen rikosoikeusyhdistyksen (AIDP) kongressin osallistumiskuluihin tutkimusrahastosta 1.500 euroa,
– OTT Päivi Tiilikalle ”Verkkoviestinnän vastuukysymykset” -tutkimukseen tutkimusrahastosta 3.000 euroa,
– OTM Marianne Vasara-Aaltoselle oikeushistorian väitöskirjatyöhön liittyvään opintomatkaan tutkimusrahastosta 1.500 euroa ja
– OTM Riku Virtaselle ”Vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden perustuslaillisista perusteista” -lisensiaatintutkimukseen tutkimusrahastosta 4.000 euroa.

Oikeustieteen Tutkimussäätiön myöntämät apurahat

– OTM Leena Heinämäelle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”The Right to Be a Part of Nature: Indigenous Peoples and the Environment” 2.500 euroa,
– OTM Johanna Kirjalaiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”’Halkeamia sopimusvapauden muurissa′. Vertaileva tutkimus lainoppineiden argumentaatiosta siviilioikeudellisissa lakihankkeissa ja oikeustieteessä 1900-luvun alun Suomessa ja Ruotsissa” 2.500 euroa ja
– OTL Taina Pihlajarinteelle immateriaalioikeuden väitöskirjatyöhön ”Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä” 2.500 euroa.