Myönnetyt apurahat

Vuoden 2021 apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 204 676 euroa, vastaava luku vuotta aiemmin oli 171 970 euroa. Yhdessä Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön kanssa palkintoja ja apurahoja jaettiin kaikkiaan yli 351 000 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen rahoittaja yhdistys- ja säätiökentässä.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat vuoden päätoimiseen väitöskirjatyöhön (à 23 668 e)

– OTM Henri Halilalle Helsingin yliopistosta prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Esteellisyys modernissa asianajotoiminnassa”

– OTM, KTM, HuK Päivi Hutukalle Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”Intellectual Property and Financial Markets Law in Comparative Context”

– OTM Eero Mäkelälle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Perusteettoman edun palautus. Siviilioikeudellinen tutkimus”

– OTM Otava Pihalle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Examining the Wrongness of Rape The theory and implementation of rape legislation in Finland”

– OTM Kreeta Pölöselle Itä-Suomen yliopistosta hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Lapsen oikeus oppimisen tukeen esi- ja perusopetuksessa”

– OTM Juho Salorannalle Itä-Suomen yliopistosta kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Ever developing human rights due diligence Operationalizing Access to Remedy Impediments and Opportunities”

– OTM Nina Toivoselle Helsingin yliopistosta oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”Theoretical Foundations for Systemic Design of Law (Debt Adjustment of Private Individuals by Systemic Design)”

Pienet apurahat

– professori Panu Minkkiselle Helsingin yliopistosta Law and Society Association 2022 -konferenssin osallistumiskuluihin Lissabonissa sekä tutkijavierailuun Coimbrassa 2.000 e

– OTT Katja Tikalle Helsingin yliopistosta oikeushistorian väitöskirjan ”Laivojen tuomaa lakia. Ruotsin ensimmäiset kauppakomppaniat 1600-luvulla” kääntämiseen englanniksi 6.000 e