Ylä-Savo

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Puheenjohtaja
käräjätuomari Hannu Laitinen
Pohjois-Savon käräjäoikeus, Iisalmi
Sihteeri
kihlakunnansyyttäjä Tiina Karppinen

Toimintakertomus 2014 ja 2015

Toimintakertomus 2012 ja 2013

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2010