Mikkeli

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Puheenjohtaja

laamanni Marja Virtanen

Sihteeri

lehtori Mirka Loponen

Muut hallituksen jäsenet:

aluesyyttäjä Kirsi-Maria Kursi

nimismies Mikko Pöyry

erikoissyyttäjä Pia Mäenpää

AA, VT Petteri Rönkä (rahastonhoitaja)