Tampere

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Puheenjohtaja

VT Tuomas Oksanen

Varapuheenjohtaja

VT Olli Kankkunen

Sihteeri / Rahastohoitaja

Pankkilakimies Maija Hännikäinen, maija.hannikainen(at)outlook.com

Jäsenten yhteystiedoista

Jos yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia, ilmoittaisitteko niistä yhdistyksen sihteerille Maija Hännikäiselle, maija.hannikainen(at)outlook.com

 

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016