Tampere

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Puheenjohtaja

VT Elina Ikonen

Varapuheenjohtaja

VT Olli Koski

Sihteeri

Tanja Repo, tanja.repo(at)outlook.com

Rahastonhoitaja

VT Jani Hovila

Muut hallituksen jäsenet

VT Tuomas Oksanen

Jäsenten yhteystiedoista

Jos yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia, ilmoittaisitteko niistä yhdistyksen sihteerille Tanja Revolle, tanja.repo(at)outlook.com

Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016