Avustusten hakeminen paikallisosastojen tilaisuuksiin

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi. Pääosa paikallisosastoista on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäseniä.

Paikallisosastot toteuttavat tarkoitustaan toimeenpanemalla kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, pitämällä yhteyttä Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen ja sen paikallisosastoihin sekä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin ja muilla vastaavilla tavoilla.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa. Avustusta tulee hakea etukäteen kaikkiin tilaisuuksiin tällä lomakkeella. Pidemmistä koulutustilaisuuksista ja muista avustuksista lähetetään ohjelma, puhujat ja arvio kuluista ja tuotoista.