Lahti

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Lahden Lakimiesyhdistys ry

lahdenlakimiesyhdistys(at)gmail.com

Puheenjohtaja
Minna Riski, minna.riski(at)poliisi.fi

Varapuheenjohtaja
Tea Hagstedt

Jäsenasioista vastaava
VT Satu Pohja, satu.a.pohja(at)gmail.com

Rahastonhoitaja
Anna Nousiainen, anna.nousiainen(at)oikeus.fi

Sihteeri
Iitu Viertola

Toimintakertomus vuodelta 2017
Toimintakertomus vuodelta 2012