Hämeenlinna

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi. Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Hallituksen puheenjohtaja

Hannele Järvinen, hannele.jarvinen(at)hj.fi

sihteeri  

Ria Savolainen, ria.savolainen(at)oikeus.fi

varapuheenjohtaja   

Tiina Hyvärinen, tiina.hyvarinen(at)oikeus.fi

rahastonhoitaja  

Kimmo Luojus, kimmo.luojus(at)dvv.fi

hallituksen jäsen

Christer Brännkärr, christer.brannkarr(at)hameenlinna.fi

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry on  perustettu 25.9.1946.  Se on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kanta-Hämeen alueella toimiva paikallisosasto, johon kuuluu jäseniä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupungeista ja niiden ympäristökunnista.

Yhdistyksen sääntömääräisenä tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Hämeenlinnan ja sen ympäristön lakimiesten kesken sekä työskennellä lainopillisen harrastuksen, tutkimuksen ja laintuntemuksen edistämiseksi.

Tehtäväänsä yhdistys toteuttaa muun muassa järjestämällä jäsentilaisuuksina kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaamuotoisempia kokoontumisia ja pitämällä yhteyttä Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen, muihin paikallisosastoihin sekä muihin lainopillisen harrastuneisuuden kannalta relevantteihin yhdistyksiin ja tahoihin.

Vuonna 2019 yhdistys järjesti kevätkokouksen  Hämeenlinnan maistraatin tiloissa.  16.9.2019 järjestettiin Tomi Voutilaisen luennoima Tietosuojakoulutus Riihimäellä Uramon koulukeskuksessa.  Syyskokous pidettiin Hämeenlinnassa Patrian tiloissa 5.11.2019.

Vuonna 2020 koulutusta tullaan tarjoamaan ainakin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain ja tiedonhallintalain osalta sekä tietoisku digi- ja väestötietovirastosta.  Syyskokouksen yhteydessä mahdollisesti tietoisku ulosottotoimesta.

Vuosi 2021 on yhdistyksen 75 -vuotisjuhlavuosi. Siihen valmistaudutaan jo tänä vuonna.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n jäsenet. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta.

Tarkempia tietoja jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksusta ja esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista saa hallituksen jäseniltä. Hallitukseen saa parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostitse tiedustelun yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2011