Hämeenlinna

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi. Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Hallituksen puheenjohtaja

Teija Saraste, teija.saraste(at)tempolaw.fi

sihteeri  

Miina Vuorela, miina.vuorela(at)asianajofortis.fi

varapuheenjohtaja   

Hannele Järvinen, hannele.jarvinen(at)hj.fi

rahastonhoitaja  

Kimmo Luojus, kimmo.luojus(at)maistraatti.fi

hallituksen jäsen

Tiina Hyvärinen, tiina.hyvarinen(at)oikeus.fi

 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry on  perustettu 25.9.1946.  Se on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kanta-Hämeen alueella toimiva paikallisosasto, johon kuuluu jäseniä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupungeista ja niiden ympäristökunnista.

Yhdistyksen sääntömääräisenä tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Hämeenlinnan ja sen ympäristön lakimiesten kesken sekä työskennellä lainopillisen harrastuksen, tutkimuksen ja laintuntemuksen edistämiseksi.

Tehtäväänsä yhdistys toteuttaa muun muassa järjestämällä jäsentilaisuuksina kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaamuotoisempia kokoontumisia ja pitämällä yhteyttä Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen, muihin paikallisosastoihin sekä muihin lainopillisen harrastuneisuuden kannalta relevantteihin yhdistyksiin ja tahoihin.

Vuonna 2018 yhdistys järjesti kevätkokouksen  Pilvenmäen raviradalla Forssassa, jossa tutustuttiin hevosurheiluun ja raviradan toimintaan.  Koulutustilaisuuksia pidettiin kaksi:  professori Mikko Vuorenpää Lapin yliopistosta piti puolen päivän esityksen aiheesta “Taakat tuomioistuimessa” 24.5.2018 ja henkikirjoittaja Kimmo Luojus piti 18.10.2018 syyskokouksen yhteydessä koulutuksen aiheesta “Edunvalvontavaltuutuksen erityiskysymyksiä”.   Syksylle 2019 suunnitellaan tietosuojakoulutusta.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n jäsenet. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta.

Tarkempia tietoja jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksusta ja esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista saa hallituksen jäseniltä. Hallitukseen saa parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostitse tiedustelun yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2011