Hämeenlinna

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueensa lakimiesten kesken ja työskennellä lainopillisen harrastuksen ja tutkimuksen sekä laintuntemuksen edistämiseksi. Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee taloudellisesti paikallisosastojäsentensä toimintaa mm. maksamalla luennoitsijoiden palkkioita.

Paikallisosaston jäsenyydestä ja toiminnasta saatte tietoa seuraavilta yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Hallituksen puheenjohtaja
Hannele Järvinen, hannele.jarvinen(at)hj.fi

sihteeri  
Suvi Lamminpää, suvi.lamminpaa(at)helsinki.fi

varapuheenjohtaja   
Tiina Hyvärinen, tiina.hyvarinen(at)oikeus.fi

rahastonhoitaja  
Kimmo Luojus, kimmo.luojus(at)dvv.fi

hallituksen jäsen
Christer Brännkärr, christer.brannkarr(at)hameenlinna.fi

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry on  perustettu 25.9.1946.  Se on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kanta-Hämeen alueella toimiva paikallisosasto, johon kuuluu jäseniä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupungeista ja niiden ympäristökunnista.  75-vuotisjuhlaa vietettiin vain jäsenistön keskuudessa 19.11.2021 illallistilaisuutena.

Yhdistyksen sääntömääräisenä tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Hämeenlinnan ja sen ympäristön lakimiesten kesken sekä työskennellä lainopillisen harrastuksen, tutkimuksen ja laintuntemuksen edistämiseksi.

Tehtäväänsä yhdistys toteuttaa muun muassa järjestämällä jäsentilaisuuksina kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaamuotoisempia kokoontumisia ja pitämällä yhteyttä Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen, muihin paikallisosastoihin sekä muihin lainopillisen harrastuneisuuden kannalta relevantteihin yhdistyksiin ja tahoihin.

Kevätkokous järjestettiin etäkokouksena 15.4.2021 ja syyskokous ennen 75-vuotisjuhlaa Sokos Hotel Vaakunan kabinetissa Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä ja illalliselle 19 henkilöä.

Ennen kevätkokousta järjestettiin koulutus aiheesta Ulosottolaitos tänään teams – koulutuksena. Kouluttajana toimi hallintovouti Niklas Tjurin, valtakunnanvoudin kanslia. Koulutukseen osallistui 25 henkilöä. Syyskuussa 2021 järjestettiin Uusi tieliikennelaki – aiheinen koulutus Hämeenlinnassa Wetterin auditoriossa Hämeenlinnassa. Kouluttajana toimi liikenneneuvos Kimmo Kiiski. Myös tähän koulutukseen osallistui 25 jäsentä.

Vuonna 2022 on järjestetty etätyöaiheinen teams -koulutus. Luennoitsijana toimi OTT Jaana Paanetoja. Koulutukseen osallistui 16 jäsentä.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n jäsenet. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta.

Tarkempia tietoja jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksusta ja esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista saa hallituksen jäseniltä. Hallitukseen saa parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostitse tiedustelun yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2011