Vertaisarviointimenettely

Artikkeliosastossa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään ennen julkaisupäätöksen tekemistä vähintään kahdelle toimituksen ulkopuoliselle refereelle arvioitavaksi. Päätoimittaja kutsuu refereet arvioitavaa käsikirjoitusta koskevan tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereet ovat väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita ja riippumattomia
suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Kirjoitus toimitetaan asiantuntijalle nimettömänä ja tunnistetiedot poistettuna, samoin referee-palaute kirjoittajalle. Myös muille osastoille tarjottavista kirjoituksista voidaan pyytää vertaisarviota.

Vertaisarviointimenettelyä koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Lakimies-aikakauskirjalle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytön edellytysten mukaisesti. Julkaistujen artikkelien osalta tämä koskee lähetettyä käsikirjoitusta, arvioijien lausuntoja ja julkaisupäätöstä. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan käsikirjoituksen otsikko sekä kirjoittajan ja arvioitsijoiden nimet. Tiedot eivät ole julkisia.