Toimitus

Päätoimittaja
Tatu Hyttinen, OTT, rikosoikeuden apulaisprofessori, Turun yliopisto
taanhy(at)utu.fi

Toimitussihteeri
Kaisa Karppinen FL, OTM, TtM
Kielentarkastus A-teksti

Oikeuskäytäntöä-osaston toimittaja
Anette Alén
OTT, VT, VTK, professori
Helsingin yliopisto
anette.alen(at)helsinki.fi

Kirjallisuusosaston toimittaja
Jurkka Jämsä
OTT, KTK, VT, erityisasiantuntija
jurkka.jamsa(at)gov.fi

Toimitusneuvosto

OTT, professori Eeva Nykänen, toimitusneuvoston puheenjohtaja
OTT, oikeusneuvos Janne Aer
OTT, apulaisprofessori Katri Havu
OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila
HTT, professori Jaakko Husa
OTT, oikeusneuvos Pekka Koponen
OTT, professori Päivi Leino-Sandberg
OTT, asianajaja Henna Pajulammi
OTT, professori Mika Viljanen