Toimitus

Päätoimittaja
Sakari Melander
OTT, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4
00014 Helsingin yliopisto
sakari.melander(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto
OTT, VT, KTM, ma. lainsäädäntöneuvos
marja.luukkonen.ylirahnasto(at)gmail.com

Oikeuskäytäntöä-osaston toimittaja
Anette Alén-Savikko
OTT, VTK, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
anette.alen(at)helsinki.fi

Kirjallisuusosaston toimittaja
Timo Saranpää
OTT, VT, dosentti
p. 050 573 8899
timo.saranpaa(at)oikeus.fi

Toimitusneuvosto

OTT, professori Anne Kumpula, toimitusneuvoston puheenjohtaja
OTT, oikeusneuvos Janne Aer
HTT, professori Jaakko Husa
OTT, oikeusneuvos Pekka Koponen
OTT, professori Petri Kuoppamäki
OTT, asianajaja Justus Könkkölä
OTT, professori Päivi Leino-Sandberg
OTT, oikeusneuvos Juha Mäkelä
OTT, professori Eeva Nykänen