Toimitus

Päätoimittaja
Sakari Melander
OTT, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4
00014 Helsingin yliopisto
sakari.melander(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri
Marja Luukkonen
OTT, KTM
marja.luukkonen(at)aalto.fi

Oikeustapausosaston toimittaja
Heidi Lindfors
OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
heidi.lindfors(at)helsinki.fi

Kirjallisuusosaston toimittaja
Timo Saranpää
OTT, VT, dosentti
p. 050 573 8899
timo.saranpaa(at)oikeus.fi

Toimitusneuvosto

OTT, professori Anne Kumpula, toimitusneuvoston puheenjohtaja
OTT, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski
HTT, professori Jaakko Husa
OTT, professori Minna Kimpimäki
OTT, professori Petri Kuoppamäki
OTT, asianajaja Justus Könkkölä
OTT, oikeusneuvos Juha Mäkelä
OTT, professori Jussi Tapani