Jäsentilaisuudet 2016

12.12.2016 vaalikokous ja pikkujoulu

 • sääntömääräiset vaalikokousasiat
 • Ahjo Ensemblen esittämää jouluista musiikkia ja glögivisa

11.11.2016 Oikeuskulttuurin päivä

OIKEUS, OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN

 • sääntömääräinen ehdollepanokokous klo 13.15
 • palkintojen jako ja myönnettyjen apurahojen julkistaminen
 • Idmanin palkinnonsaajan puhe
 • Vuoden väittelijän puhe
 • puheenvuorot:
  – korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko: Kansalaisen odotukset ja lainkäyttö
  – professori Maija Setälä: Kansanvallan uudet muodot – mahdollisuudet ja haasteet
  – dosentti, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja: Miten tuotetaan rationaalisesti oikeusturvaa?
  – eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen: Kokemuksia kansalaisaloitteesta

24.10.2016 Oikeustieteen termitietokanta -seminaari

Puheenvuorot:

 • Tieteen termipankki yhteistyön alustana, professori Tiina Onikki-Rantajääskö, Tieteen kansallisen termipankkihankkeen johtaja
 • Oikeustieteen termitietokanta: asteittain täydentyvä kokonaisuus nopean tiedonhaun tarpeisiin, professori Heikki E. S. Mattila, tietokannan päätoimittaja
 • Termejä talkoilla – miten prosessioikeuden termityö eteni? professori Antti Jokela, prosessioikeuden osaston toimittaja
 • Millainen on hyvä määritelmä? dosentti Kaarina Pitkänen-Heikkilä, Tieteen termipankin työryhmän jäsen
 • Termitietokanta tietoasiantuntijan työssä, johtava tietoasiantuntija Erika Bergström,Eduskunnan kirjasto
 • Termitietokanta ympäristövirkamiehen työvälineenä, luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö
 • päätössanat Heikki E. S. Mattila

17.10.2016 Lokakuun kokous: Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus

Virallisena kokousasiana päätös Idmanin palkinnon myöntämisestä parhaalle pohjoismaissa viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistusta kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen yksityisoikeuden tutkimuksesta.

Puheenvuorot:

 • OTT Niko Soininen: Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus pohjalta
 • kommenttipuheenvuoro: dosentti, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori

19.9.2016 Syyskuun jäsentilaisuus: Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen

Puheenvuorot:

 • OTT, VT, asianajaja Heli Korkka: Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen,
 • kommenttipuheenvuorot professori Dan Frände ja OTT, käräjätuomari Kaarlo Hakamies

16.5.2016 Toukokuun jäsentilaisuus: Tutkijat kohtaavat

Ajankohtaisesta tutkimuksesta keskustelemassa yhdistyksen apurahansaajia ja vanhempia tutkijoita

Moderni sopimusoikeus keskustelemassa:

 • tohtorikoulutettava, OTK, MCCM Cert. Suvi Hirvonen-Ere: Contract Management
 • tohtorikoulutettava, OTM, FM Jaakko Salminen: Sopimusrajat ylittävät hallintamekanismit
 • OTT, päälakimies, Professor of Practice Sakari Wuolijoki
 • professori Mika Hemmo

Prosessi- / rikosoikeus keskustelemassa:

 • tohtorikoulutettava, OTM, VT Anna-Stiina Tarkka: Todistelu ja prosessinjohdon aktiivisuus hallintotuomioistuimissa ja yleisissä tuomioistuimissa
 • tohtorikoulutettava, OTM Ville Hiltunen: Itsekriminointisuoja – tutkimus syytetyn oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen
 • dosentti, esittelijäneuvos Pasi Pölönen
 • apulaisprofessori Sakari Melander

 

18.4.2016 vuosikokous ja jäsentilaisuus: Ajankohtaista perheoikeudesta

Puheenvuorot:

 • dosentti, lainsäädäntöneuvos Salla Silvola: Ajankohtaista lainsäädännössä
 • professori emer. Markku Helin: Uuden isyyslain perusratkaisut
 • professori Urpo Kangas: Perinnönjaon oikaisusta

14.3.2016 Maaliskuun jäsentilaisuus: Immateriaalioikeuden kysymyksiä

Puheenvuorot:

 • OTK, VT Anu Pitkänen: Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuojasta
 • kommenttipuheenvuoro: dosentti Mikko Huuskonen
 • apurahansaajamme OTM Heidi Härkönen esittelee väitöskirjatutkimustaan: Muotioikeus uutena oikeudenalana ja sen suhde immateriaalioikeuteen

15.2.2016 Helmikuun jäsentilaisuus: Ajankohtaista lääkintäoikeudesta

Puheenvuorot:

 • dosentti, yliopistonlehtori Liisa Nieminen: Lääketieteen oikeudellistuminen
 • OTT, MBA Irma Pahlman: Potilaan oikeuksista
 • OTL, VT vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor: Mielenterveyslaki ja potilaan asema

25.1.2016 Lakimies-keskustelutilaisuus teemanumeron 7-8/2015 pohjalta

Puheenvuorot:

 • päätoimittaja Eva Tammi-Salminen, tilaisuuden avaus
 • professori Petri Kuoppamäki: Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen soveltamisen rajapinnassa
 • professori Johanna Niemi: Onko ‘oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala?