Toimituskunta

Toimittaja

professori Janne Kaisto

Toimituskunta

professori Taina Pihlajarinne, pj.
dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen
professori Mia Hoffrén
professori Janne Salminen