Tarjoa käsikirjoitusta

Etsitkö korkeatasoista tiedekustantajaa kirjallesi tai artikkelillesi?

Tarjoa käsikirjoitustasi Suomalaiselle Lakimiesyhdistykselle, alan johtavalle tiedekustantajalle!

Julkaisemme artikkeleita, monografioita ja oppikirjoja:

Lakimies-aikakauskirja on JUFO-luokituksessa tasolla 2 ja sillä on TSV:n vertaisarviointitunnus

Oikeustiede-Jurisprudentia-vuosikirja on JUFO-luokituksessa tasolla 1 ja sillä on TSV:n vertaisarviointitunnus

A-sarja on JUFO-luokituksessa tasolla 1 ja sillä on TSV:n vertaisarviointitunnus

B-sarjan klassikoiden joukkoon etsitään nyt uusia korkealaatuisia oppi- ja käsikirjoja, kysy lisää!

E-sarjassa julkaistaan artikkelikokoelmia ja väitöskirjoja suppeampia tutkimuksia

Ota yhteyttä toimistopäällikkö Lea Purhoseen (lea.purhonen(at)lakimiesyhdistys.fi)

* * * * *

Halutessaan käsikirjoituksen julkaistavaksi yhdistyksen julkaisusarjassa kirjoittaja lähettää Suomalaiselle Lakimiesyhdistykselle hakemuksen, josta käy ilmi kirjan rakenne, laajuus ja sisältö pääpiirteissään sekä toivottu valmistumisaikataulu. Väitöskirjaa koskevaan hakemukseen liitetään mukaan esitarkastajien lausunto sekä väitöskirjan käsikirjoitus pdf-tiedostona.

Kustannuspäätöksen yhteydessä sovitaan kirjan valmistumisaikataulusta ja toimitusprosessista tarkemmin. Kirjan julkaisemiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot Lea Purhoseen, p. 050 353 7011, lea.purhonen(at)lakimiesyhdistys.fi.

Kustannussopimuksessa määritellään tekijän omavastuuosuus, joka on sidottu kirjan lopulliseen sivumäärään. Väitöskirjoissa omavastuuosuus kattaa yliopistojakeluun menevät kappaleet. Kirjoittaja saa tekijänkappaleina 30 kpl kirjaa. Tekijänpalkkiota maksetaan 5 vuoden ajalta kirjan ilmestymisvuosi mukaan lukien.

SLY:n hallitus myöntää mahdolliset poikkeukset näissä ohjeissa mainittuihin asioihin, esim. tekijänkappaleita, hakemistoja tai aikataulua koskien.