Jäsenmaksu

V. 2024 jäsenmaksuksi vahvistettiin 10.11.2023 76 euroa, alennettu jäsenmaksu on 46 euroa, ja opiskelijajäsenmaksu 25 euroa.

Alennettuun jäsenmaksuun on oikeutettu jäsen,

1) jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään kolme vuotta (jäsenmaksualennus myönnetään jäsenen tekemän ilmoituksen perusteella),

2) jonka aviopuoliso kuuluu jäsenenä yhdistykseen, jolloin perheeseen lähetetään jäsenetuna vain yksi Lakimies-aikakauskirjan kappale (jäsenmaksualennus myönnetään jäsenen tekemän ilmoituksen perusteella) tai

3) jonka jäsenmaksun alentamista puoltaa pitkäaikainen työttömyys tai muu siihen rinnastettava painava peruste. Jäsenmaksualennuksen myöntämisestä päättää hallitus jäsenen tekemästä perustellusta hakemuksesta.