Yhdistyksen toimisto suljetaan ti 20.6.17 poikkeuksellisesti jo klo 13.30.

Oikeustieteen kehittäjä

118-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Yhdistyksen kautta tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon. Julkaisumme ja tilaisuutemme tuovat tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt lähelle jäseniä.

Tule mukaan toimintaan – verkostoitumaan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri alojen lakimiehien kanssa!

  • julkaisemme korkealaatuista kirjallisuutta
  • Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsenmaksuun
  • järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja vuosittain Oikeuskulttuurin päivän
  • jaamme apurahoja ja palkintoja
  • tuemme opiskelijoiden kilpailujoukkueita kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa
  • jäsentilaisuuksien tallenteet ovat nähtävillä verkossa jäsensivuillamme

Kirjauutuuksia

Aleksi Heinilä: Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä (A 337). Väitös Itä-Suomen yliopistossa 1.6.2017. Hinta 130 € / 91 €.

Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken (A 336). Väitös Turun yliopistossa 13.5.2017. 105 € / 73,50 €.

Annakaisa Pohjola: Vaarallinen rikoksentekijä? Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden arvioinnista rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä (A 335). Hinta 120 € / 84 €.

Martti Häkkänen: Rakennusoikeuden sääntely. Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen (A 334). Hinta 145 € / 101,50 €.

TULOSSA:

Tia Möller: Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta. EU:n oikeus- ja sisäasioiden monivuotisten ohjelmien vaikutuksista kansainvälisen yksityisoikeuden sääntelyyn (A 338). Väitös Helsingin yliopistossa elokuussa 2017. Hinta ilmoitetaan myöhemmin.