Poikkeuksia toimiston aukioloaikoihin:

to 30.11. avoinna klo 10-12 ja 15-16.

to 7.12. toimisto suljetaan klo 12.30.

Ajankohtaista

Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto professori Pia Letto-Vanamolle

Vuoden 2016 väittelijän palkinto OTT Niko Soiniselle väitöskirjasta "Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus"

Oikeuskulttuurin päivänä 10.11.2017 jaetut palkinnot ja apurahat

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 10.11.2017 Metsätalossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä runsaat 111 000 euroa. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 172 260 euroa. Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi elokuussa 2017 runsaat 144 000 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin siis kaikkiaan yli 255 000 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen rahoittaja yhdistys- ja säätiökentässä.

Laitisen säätiön myöntämät apurahat 2017

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n hallitus hyväksyi 30.8.2017 kokouksessa käytännön uudistettuun viittauskäytäntöön siirtymisestä. Muutos otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lukien. Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa

Lakimies-aikakauskirjan päätoimittajana aloittaa vuoden 2018 alussa apulaisprofessori Sakari Melander.

Suomalainen Lakimiesyhdistys onnittelee Helsingin yliopiston työoikeuden joukkuetta, joka voitti Hugo Sinzheimer Moot Court -oikeustapauskilpailun kesäkuussa Tanskassa. Suomalainen Lakimiesyhdistys tuki joukkuetta 2.000 euron avustuksella. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/helsingin-yliopiston-tyooikeuden-joukkue-voitti-hs-mcc-oikeustapauskilpailun

Oikeustieteen kehittäjä

119-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Yhdistyksen kautta tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon. Julkaisumme ja tilaisuutemme tuovat tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt lähelle jäseniä.

Tule mukaan toimintaan – verkostoitumaan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri alojen lakimiehien kanssa!

 • julkaisemme korkealaatuista kirjallisuutta
 • Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsenmaksuun
 • järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja vuosittain Oikeuskulttuurin päivän
 • jaamme apurahoja ja palkintoja
 • tuemme opiskelijoiden kilpailujoukkueita kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa
 • jäsentilaisuuksien tallenteet ovat nähtävillä verkossa jäsensivuillamme

Kirjauutuuksia

Tia Möller: Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta. EU:n oikeus- ja sisäasioiden monivuotisten ohjelmien vaikutuksista kansainvälisen yksityisoikeuden sääntelyyn (A 338). Väitös Helsingin yliopistossa 18.8.2017. Hinta 105 € / 73,50 €.

Aleksi Heinilä: Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä (A 337). Hinta 130 € / 91 €.

Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken (A 336). Hinta 105 € / 73,50 €.

Annakaisa Pohjola: Vaarallinen rikoksentekijä? Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden arvioinnista rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä (A 335). Hinta 120 € / 84 €.

Martti Häkkänen: Rakennusoikeuden sääntely. Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen (A 334). Hinta 145 € / 101,50 €.

PEHMEÄKANTISIA UUSINTAPAINOKSIA:

Heikki Halila: Toimivaltajako yhdistyksissä (A196PoD). Hinta 95 € / 66,50 €

Antti Tapanila: Tuomarin esteellisyys (A282POD). Hinta 59 € / 41,30 €

TULOSSA:

Oikeustiede–Jurisprudentia L:2017:

 • Kristiina Honko: Kansallinen turvallisuus, ihmisoikeusvelvoitteista poikkeaminen sekä velvoitteiden rajoittaminen Euroopan muuttuvassa turvallisuusympäristössä
 • Marja Luukkonen: Sijoittajan reklamaatiovelvollisuus
 • Minna Pappila – Soili Nystén-Haarala: Osallistumisoikeudet osana yritysvastuuta, tarkastelussa venäläiset öljy-yhtiöt
 • Katja Perätalo: Yhteisvastuu vahingonkorvausvelasta rakennusurakan kontekstissa
 • Tapio Puurunen: Perus- ja ihmisoikeusrajoitusten sääntelytarkkuudesta eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä
 • Juho Rankinen: Törkeä tuottamus osana suomalaista syyksiluettavuuden järjestelmää – lainsäädäntöhistoriallinen tutkimus

Vuosikirja ilmestyy joulukuussa, hinta 90 € / 63 €