Ajankohtaista

Huhtikuun jäsentilaisuuden tallenteet katsottavissa jäsensivuilla

Huhtikuun jäsentilaisuus: Professori Jukka Mähönen: Esteellisyys yhteisöjen päätöksenteossa (esitysdiat)

Jufo-keskustelutilaisuus katsottavissa tallenteena

Laitisen säätiön apurahahaku 7.5.–7.6.2018

Lakimiesyhdistyksen apurahahaku 17.8.–17.9.2018

Tieteen termipankilla on nyt kausijulkaisun status. Tieteen termipankin ISSN-tunnus on ISSN 2489-7035.

Lakimies-aikakauskirja

Päätoimittajana aloittaa vuoden 2018 alussa professori Sakari Melander.

Lehden toimitustyössä otetaan käyttöön TSV:n tarjoama Journal.fi-palvelu. Jatkossa kaikki käsikirjoitukset lehdelle tarjotaan palvelun kautta. Lisäämme tähän linkin, kun palvelu on avattu.

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n hallitus hyväksyi 30.8.2017 kokouksessa käytännön uudistettuun viittauskäytäntöön siirtymisestä. Muutos otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lukien sekä Lakimies-lehdessä että yhdistyksen kirjasarjoissa. Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa.

Suomen Yhtiöoikeusyhdistys ry on palkinnut Hanna Savolaisen ja Jani Saastamoisen artikkelin ”OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä” (Lakimies 2/2016) vuoden 2016 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta. Onnittelemme kirjoittajia palkinnosta!

Opiskelijajäsenille

Suomalainen Lakimiesyhdistys tukee seuraavia Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustapauskilpailujoukkueita

 • Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2017–2018
 • Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ja Willem C. Vis EAST International Commercial Arbitration 2017–2018
 • International Criminal Court Moot Court Competition 2018

Hakuohjeet

Oikeustieteen kehittäjä

119-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Yhdistyksen kautta tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon. Julkaisumme ja tilaisuutemme tuovat tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt lähelle jäseniä.

Tule mukaan toimintaan – verkostoitumaan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri alojen lakimiehien kanssa!

 • julkaisemme korkealaatuista kirjallisuutta
 • Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsenmaksuun
 • järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja vuosittain Oikeuskulttuurin päivän
 • jaamme apurahoja ja palkintoja
 • tuemme opiskelijoiden kilpailujoukkueita kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa
 • jäsentilaisuuksien tallenteet ovat nähtävillä verkossa jäsensivuillamme

Kirjauutuuksia

Oikeustiede–Jurisprudentia L:2017:

 • Kristiina Honko: Kansallinen turvallisuus, ihmisoikeusvelvoitteista poikkeaminen sekä velvoitteiden rajoittaminen Euroopan muuttuvassa turvallisuusympäristössä
 • Marja Luukkonen: Sijoittajan reklamaatiovelvollisuus
 • Minna Pappila – Soili Nystén-Haarala: Osallistumisoikeudet osana yritysvastuuta, tarkastelussa venäläiset öljy-yhtiöt
 • Katja Perätalo: Yhteisvastuu vahingonkorvausvelasta rakennusurakan kontekstissa
 • Tapio Puurunen: Perus- ja ihmisoikeusrajoitusten sääntelytarkkuudesta eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä
 • Juho Rankinen: Törkeä tuottamus osana suomalaista syyksiluettavuuden järjestelmää – lainsäädäntöhistoriallinen tutkimus

Hinta 90 € / 63 €

Tulossa:

Lauri Luoto, Avunannon rangaistavuuden edellytykset, (A 339). Väitös Turun yliopistossa 18.5.2018. Hinta 105 € / 73,50 €

Mikko Puumalainen, EU:n etusijaperiaate Suomen valtiosäännössä (A 340). Väitös Turun yliopistossa 13.6.2018. Hinta ilmoitetaan myöhemmin.