Ajankohtaista

Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto oikeustieteen tohtori Teemu Juutilaiselle

Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto professori Juha Karhulle

Vuoden 2018 väittelijän palkinto oikeustieteen tohtori Tiina Paloniitylle

Kaikki palkinnot ja apurahat

Vaalikokouksen 8.11.2019 päätökset

Vaalikokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Puheenjohtaja Pasi Pölösen (kuvassa vas.) kolmivuotiskausi päättyy, ja uudeksi puheenjohtajaksi kaudeksi 2020-2022 valittiin professori Jukka Mähönen (kuvassa oik.). Hallituksessa jatkavat työelämäprofessori, asianajaja Tuomas Lehtinen ja dosentti, oikeusneuvos Outi Suviranta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen.

Laitisen säätiön myöntämät apurahat 2019

Oikeustieteen kehittäjä

120-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Yhdistyksen kautta tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon. Julkaisumme ja tilaisuutemme tuovat tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt lähelle jäseniä.

Tule mukaan toimintaan – verkostoitumaan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri alojen lakimiehien kanssa!

  • julkaisemme korkealaatuista kirjallisuutta
  • Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsenmaksuun
  • järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja vuosittain Oikeuskulttuurin päivän
  • jaamme apurahoja ja palkintoja
  • tuemme opiskelijoiden kilpailujoukkueita kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa
  • jäsentilaisuudet ovat katsottavissa suorina lähetyksinä sekä tallenteina jäsensivuillamme

Lakimies-aikakauskirja

Lakimies 6/2019 ilmestyy 13.11.2019. Lehti ilmestyy samaan aikaan sähköisenä Edilex-lakitietopalvelussa. Postilakon vuoksi paperilehden jakelu voi viivästyä.

Oikeuskäytäntöä-osaston toimittajana vuoden 2020 alusta toimii OTT, tutkijatohtori Anette Alén-Savikko.

Lakimies 6/2019 sisällysluettelo

Lakimies 5/2019 sisällysluettelo

Lakimies 3-4/2019 sisällysluettelo

Lakimies 2/2019 sisällysluettelo

Lakimies 1/2019 sisällysluettelo

Lehden toimitustyössä on otettu käyttöön TSV:n tarjoama Journal.fi-palvelu. Jatkossa kaikki käsikirjoitukset lehdelle tarjotaan palvelun kautta. Linkki palveluun: https://journal.fi/lakimies. Rekisteröidy palveluun ja tarjoa kirjoitusta Lakimies-lehteen

Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa

KIRJAUUTUUKSIA

toim. Toni Malminen ja Sakari Wuolijoki
Oikeus, kirjastot ja kulttuuri  (C43)
Hinta 80 € / 56 €.
Sisällysluettelo C 43

Oikeustiede-Jurisprudentia -vuosikirja

Jäsensivuilla nyt luettavissa Oikeustiede-Jurisprudentia -vuosikirjat 1971-2018.

Oikeustiede–Jurisprudentia LII:2019
Hinta 75 € / 52,50 €

Aleksi Heinilä: Maankäytön suunnittelu ja turvallisuus
Jaakko Markus: Prosessikynnys ja asianajajien tulospalkkiot
Mika Mäkilä ja Janne Holopainen: Yksityisen radiotoiminnan ULA-taajuuksien allokaatiovaihtoehtoja – hallintopäätöksistä Coasen jälkimarkkinaehdotuksiin?
Raimo Siltala: ”…ei luonnollisella järjellä vaan keinotekoisella juridisella järjellä ja oikeudellisella arvostelmalla”. Normit ja konstruktiot oikeudellisessa päättelyssä
Tuukka Vähätalo: Euroopan ihmisoikeussopimuksen loukkaus ja kansallisen tuomion lopullisuus

 

TIETEEN TERMIPANKKI

OTT Jussi Sallila toimii Oikeustieteen termipankin toimitussihteerinä 1.8.2019-31.7.2020.

Tieteen termipankilla on nyt kausijulkaisun status. Tieteen termipankin ISSN-tunnus on ISSN 2489-7035.