Ajankohtaista

Yhdistyksen toimisto on avoinna torstaisin klo 10-14. Palvelemme normaalisti sähköpostitse. Puhelimitse tavoittaa toimistopäällikkö Lea Purhosen p. 050 353 7011.

Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto kansleri, professori Thomas Wilhelmssonille

Vuoden 2020 väittelijän palkinto oikeustieteen tohtori Jussi Jaakkolalle

Lakimies-aikakauskirjan kirjoittajapalkinnot

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot

Kaikki myönnetyt palkinnot ja apurahat

 

Vaalikokouspäätöksiä

Hallituksessa jatkavat professori Suvianna Hakalehto, dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä ja apulaisprofessori Teemu Juutilainen.

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan (varsinainen jäsen 76 euroa, vastavalmistunut 46 euroa ja opiskelijajäsenmaksu 25 euroa).

Apurahojen hakuaika on 15.8.–31.8.2022. Oppi- ja käsikirjojen julkaisuapurahaa haetaan hallitukselta (ei erillistä hakuaikaa).

 

 

Oikeustieteen kehittäjä

120-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Yhdistyksen kautta tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon. Julkaisumme ja tilaisuutemme tuovat tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt lähelle jäseniä.

Tule mukaan toimintaan – verkostoitumaan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri alojen lakimiehien kanssa!

  • julkaisemme korkealaatuista kirjallisuutta
  • Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsenmaksuun
  • järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja vuosittain Oikeuskulttuurin päivän
  • jaamme apurahoja ja palkintoja
  • tuemme opiskelijoiden kilpailujoukkueita kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa
  • jäsentilaisuudet ovat katsottavissa suorina lähetyksinä sekä tallenteina jäsensivuillamme

Lakimies-aikakauskirja

Lakimies 6/2021 sisällys 

Lakimies 5/2021 sisällys 

Lakimies 3-4/2021 sisällys

Lakimies 2/2021 sisällys

Lakimies 1/2021 sisällys

Käsikirjoitukset Lakimies-aikakauskirjaan tarjotaan Journal.fi-palvelun kautta https://journal.fi/lakimies.

OT–JP-vuosikirja LV:2022

Tarjoa artikkelia 15.2.2022 mennessä. Lisätietoja

Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa

KIRJAUUTUUKSIA

Antti Tapanila, Siviiliprosessi (B 203)

ISBN 978-951-855-392-5
XIV + 737 s.
Hinta 145 € / 101,50 €
Sisällysluettelo

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LIV:2021

Marko Forss: Lankapuhelinkuulustelusta etävideokuulusteluun – poliisin tiedonsiirtovälineellä suorittama kuulustelu esitutkinnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa
Aleksi Heinilä: Kirkollisten rakennusten suojelu ja rakennussuojelua koskevien lakien keskinäiset suhteet
Elina Inberg: Motiivierehdys testamentissa
Eeva-Maija Kalkela – Kai Kotiranta: Todennäköisesti ja välinpitämättömästi – seuraustahallisuuden määrittelyä suomalaisen ja ruotsalaisen oikeuskäytännön valossa
Petteri Laitila: Geenivarojen saatavuus ja hyödynjako oikeudellisena keinona edistää biodiversiteetin suojelua
Veera Välitalo: Kulttuurisen kansanmurhan käsite

429 sivua. Hinta 75 € / 52,50 €

Heikki Kemppinen, Rangaistuksen määräämisen perusteleminen (A 344)

XI + 327 sivua. Hinta 115 € / 80,50 €

Raimo Lahti, Towards an Efficient, Just and Humane Criminal Justice. Nordic Essays on Criminal Law, Criminology and Criminal Policy 1972–2020 (D8)

XII + 554 sivua. Hinta 55 € / 38,50 €.

Jurkka Jämsä, Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa (A 343)
oikeustapaushakemisto, sivunumerot

X + 497 sivua. Hinta 135 € / 94,50 €

OIKEUSTIETEEN TERMITIETOKANTA

Oikeustieteen termitietokannan päätoimittajana toimii OTT, VT Jussi Sallila.

Tieteen termipankilla on nyt kausijulkaisun status. Tieteen termipankin ISSN-tunnus on ISSN 2489-7035.