BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Helsinki X-WR-TIMEZONE:Europe/Helsinki BEGIN:VEVENT UID:77@lakimiesyhdistys.fi DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20230706T130000 DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20230706T161500 DTSTAMP:20230629T091306Z URL:https://www.lakimiesyhdistys.fi/tapahtumat/oikeusvaltio-seminaari/ SUMMARY:Suomalaisen oikeusvaltion rakennuspuita -seminaari DESCRIPTION:Ohjelma\n\n– P. E. Svinhufvudin muistosäätiön puheenjohtaj a\, varapuhemies Paula Risikko: Tervetuloa\n– Suomalaisen Lakimiesyhdist yksen puheenjohtaja\, professori Janne Salminen (pj): Avaus\n– professor i Martti Häikiö: Tuomari politiikassa P. E. Svinhufvudista nykypäiviin\ n– professori Seppo Hentilä: Ståhlberg suomalaisen parlamentarismin ke hittäjänä\n– varapuhemies Paula Risikko: Kommenttipuheenvuoro\n\nkahv i\n\n– filosofian tohtori Aleksi Ahtola: Tiede taiteen välineenä. Hist oriantutkijana Kansallisteatterin Ståhlberg-näytelmässä\n– professor i Mia Korpiola: Suomalaisen oikeusvaltion synty paikallistasolla – K. J. Ståhlberg ja oikeudelliset kysymys- ja vastauspalstat\n– apulaisoikeus asiamies Maija Sakslin: Suomalaisen oikeusvaltion arjesta laillisuusvalvon nan näkökulmasta\n– loppukeskustelu\n\nIlmoittautuminen tilaisuuteen o n päättynyt.\n\nTilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä\, liity ti laisuuteen tästä linkistä.\n\nTervetuloa!\n\nTilaisuuden järjestävät P. E. Svinhufvudin muistosäätiö ja Suomalainen Lakimiesyhdistys.\n\n&n bsp\;\n\n \;\n\n \; LOCATION:Kansallismuseon auditorio\, Mannerheimintie 34\, Helsinki\, Suomi GEO:60.174979;24.931611 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Mannerheimintie 34\, Helsin ki\, Suomi;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Kansallismuseon auditorio:geo:60.174 979,24.931611 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki X-LIC-LOCATION:Europe/Helsinki BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20230326T040000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR