BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.5.1//EN TZID:Europe/Helsinki X-WR-TIMEZONE:Europe/Helsinki BEGIN:VEVENT UID:72@lakimiesyhdistys.fi DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20231110T140000 DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20231110T170000 DTSTAMP:20230927T093634Z URL:https://www.lakimiesyhdistys.fi/tapahtumat/oikeuskulttuurin-paiva-suom alainen-lakimiesyhdistys-125-vuotta/ SUMMARY:Oikeuskulttuurin päivä: Sananvapaus ja oikeuden mahdollisuudet mu uttuvassa maailmassa (ilmoittaudu) DESCRIPTION:13.00–14.00 kahvia ja syntymäpäiväkakkua\n\n14.00 Oikeusku lttuurin päivä ”Sananvapaus ja oikeuden mahdollisuudet muuttuvassa maa ilmassa”\n\n- toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila\, Yleisradio\n- kirjail ija\, OTT Jarkko Tontti\n\nkommenttipuheenvuorot:\n- puheenjohtaja Eero Hy vönen\, Julkisen sanan neuvosto\n- professori Päivi Korpisaari\, Helsing in yliopisto\n\npalkinnot ja apurahat\n\n16.00-17.00 vastaanotto pienen ju hlasalin Sirén-aulassa\n\nIlmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä viim eistään 31.10.2023.\n\nTervetuloa!\n\n LOCATION:Helsingin yliopiston päärakennus\, pieni juhlasali\, Fabianinkat u 33\, Helsinki\, Suomi GEO:60.16945089999999;24.949585399999933 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Fabianinkatu 33\, Helsinki\ , Suomi;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Helsingin yliopiston päärakennus\, pi eni juhlasali:geo:60.16945089999999,24.949585399999933 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki X-LIC-LOCATION:Europe/Helsinki BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T030000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR