Jäsentilaisuudet 2021

Lokakuun jäsentilaisuus: Ajankohtaista hallintolainkäytöstä

ti 19.10.2021 klo 17– Hallintoprosessilain tuomia keskeisiä muutoksia Anna-Stiina Tarkka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö; tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto– Hallintolainkäytön valituslupajärjestelmä perustuslain näkökulmasta Veli-Pekka Viljanen, professori, Turun yliopisto– Viranomaisen valitusoikeus ja jatkovalitusoikeus Outi Suviranta, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeusTallenne

Syyskuun jäsentilaisuus: Oikeus ja huoltovarmuus

ti 21.9.2021 klo 17Puheenvuorot:– Huoltovarmuuden tavoitteet Suomessa Mirva Salminen, tutkija, LEXSECURE projekti (Suomen Akatemia), Lapin yliopisto, oikeustieteiden tdk – Huoltovarmuus terveydenhuollossa Lasse Lehtonen, Terveysoikeuden professori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk; diagnostiikkajohtaja, HUS – Huoltovarmuus energiasektorilla Kaisa Huhta, Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus (CCEEL) – Huoltovarmuus ja omistajuuden sääntely ennen ja nyt Mikko Rajavuori, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos – Huoltovarmuus ja toimitusketjun hallinta Jaakko Salminen, apulaisprofessori, Copenhagen Business School; erikoistutkija, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdkTallenne

Toukokuun jäsentilaisuus: Ajankohtaista vanhuusoikeutta

ma 10.5.2021 klo 17Puheenvuorot:– dosentti Kaijus Ervasti, OTT, tutkijatohtori Katja Karjalainen ja TT, yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen: Ajankohtaisia tutkimushankkeita ikääntyvien ihmisten oikeuksista – OTM, väitöskirjatutkija Marlon Moilanen (Helsingin yliopisto): Ikääntyneen henkilön huolenpidon oikeudellinen hallinta: Haaste julkisoikeudelle? – Sosionomi YAMK, väitöskirjatutkija Henna Nikumaa (Itä-Suomen yliopisto): Muistisairaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ja rajoittamisen punnintatilanteet käytännössä – OTK, asiantuntija Sanna Ahola (Ihmisoikeuskeskus): Oikeusturvakysymykset vanhuspalveluissaTallenne

Huhtikuun jäsentilaisuus: Eurooppa Brexitin jälkeen

ma 19.04.2021 klo 17Puheenvuorot:- professori Jukka Snell, Turun yliopisto: Brexit, EU ja jäsenyys - dosentti Päivi Neuvonen, Durhamin yliopisto: (EU-)kansalainen Brexitin jälkimainingeissa: mitä on sovittu ja mikä jää avoimeksi? - lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo, valtioneuvoston kanslia: ”Tässäkö tää oli?” –  Miten UK-suhdetta voidaan kehittää eteenpäin? Miten UK:n kanssa tehtyjen sopimusten soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan?Tallenne

Maaliskuun jäsentilaisuus: Mitä kuuluu vahingonkorvausoikeuteen?

ma 08.03.2021 klo 17Puheenvuorot:- OTT, yliopistonlehtori Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopisto: Kokemus ja tuottamus: näkökulmia KKO:n käytäntöön - lakimies Heini Peltoniemi, Valtiokonttori: Valtion vahingonkorvausvastuu Valtiokonttorin näkökulmasta - professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto: Vahingonkorvausoikeudellista käytäntöä EuroopastaTallenne

Helmikuun jäsentilaisuus: Prosessioikeuden eurooppalaistuminen

ma 15.02.2021 klo 17Puheenvuorot: - professori Anna Nylund, Universitetet i Tromsø: Eurooppalaisen siviiliprosessioikeuden monet kasvot - OTM (väit.), VT Jurkka Jämsä, Helsingin yliopisto: Ajatuksia EIS 6 artiklan suhteesta hyödyntämiskieltoon ja tuomionpurkuun - OTM, VT Tuukka Vähätalo, Lapin yliopisto: EU-oikeuden ja EIS:n vaikutuksista oikeusvoimaan ja tuomionpurkuun eurooppaoikeuden loukkaustilanteissaTallenne

Lakimies-keskustelutilaisuus: Oikeuslähdeoppi

ma 25.01.2021 klo 17.00Puheenvuorot: - professori Jaakko Husa: Tuomioistuinratkaisut oikeuslähteenä – oikeuslähdeoppi ja oikeusyhteisön kulttuurinen identiteetti - dosentti Liisa Nieminen: Ristiriitainen soft law – liian paljon vai liian vähän soft law’ta? - OTT, yliopistonlehtori Maija Dahlberg – OTT, hovioikeudenneuvos, työelämäprofessori Mirjami Paso: Kansallisen lainsäädännön, ihmisoikeussopimuksen ja unionin oikeuden tavoitteellinen tulkinta – mikä muuttuu?Tallenne