BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.7.3//EN TZID:Europe/Helsinki X-WR-TIMEZONE:Europe/Helsinki BEGIN:VEVENT UID:74@lakimiesyhdistys.fi DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20231010T170000 DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20231010T190000 DTSTAMP:20231009T125724Z URL:https://www.lakimiesyhdistys.fi/tapahtumat/ehdollepanokokous-ja-lokaku un-jasentilaisuus-4/ SUMMARY:Ehdollepanokokous ja lokakuun jäsentilaisuus: Kehittyvä ja oikeud enmukainen kansainvälinen yksityisoikeus DESCRIPTION:- professori Tuulikki Mikkola (Turun yliopisto): Kansainvälise n jäämistöoikeuden oikeudenmukaisen soveltamisen haasteista\n- apulaisp rofessori\, dosentti Teemu Juutilainen (Turun yliopisto): Kansainvälisen varallisuusoikeuden keskeneräisyys ja kehittämismahdollisuuksia: esimerk kinä esineoikeudellinen lainvalinta\n- yliopistonlehtori\, dosentti Katja Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto): Vieraan valtion päätösten tunnust aminen perheoikeuden alalla ja haavoittuvuudet: Onko ”kestävä” kansa invälinen yksityisoikeus mahdollista?\n\nLiity mukaan tilaisuuteen täst ä linkistä.\nPasscode: 863013\n\n \;\n\n \; LOCATION:Tieteiden talo\, sali 505\, Kirkkokatu 6\, Helsinki\, Suomi GEO:60.170669;24.957991799999945 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Kirkkokatu 6\, Helsinki\, S uomi;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Tieteiden talo\, sali 505:geo:60.170669,24 .957991799999945 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki X-LIC-LOCATION:Europe/Helsinki BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20230326T040000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR