BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.1.2//EN TZID:Europe/Helsinki X-WR-TIMEZONE:Europe/Helsinki BEGIN:VEVENT UID:65@lakimiesyhdistys.fi DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20221018T170000 DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20221018T190000 DTSTAMP:20220915T113337Z URL:https://www.lakimiesyhdistys.fi/tapahtumat/ehdollepanokokous-ja-lokaku un-jasentilaisuus-3/ SUMMARY:Ehdollepanokokous ja lokakuun jäsentilaisuus: Perus- ja ihmisoikeu ksien edistäminen Suomessa DESCRIPTION:- professori Jukka Viljanen (Tampereen yliopisto): Euroopan neu voston ihmisoikeussopimukset perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen näkö kulmasta\n- työtuomioistuinneuvos Outi Anttila (työtuomioistuin): Yhdenv ertaisuuden ja syrjinnän kieltojen valvonta\n- johtaja Sirpa Rautio (Ihmi soikeuskeskus): Suomen virallisten perus- ja ihmisoikeustoimijoiden toimiv altuuksien ja tehtävien kehittämistarpeita\n\nTilaisuuden puheenjohtajan a professori Janne Salminen. LOCATION:Tieteiden talo\, sali 505\, Kirkkokatu 6\, Helsinki\, Suomi X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Kirkkokatu 6\, Helsinki\, S uomi;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Tieteiden talo\, sali 505:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki X-LIC-LOCATION:Europe/Helsinki BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T040000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR