Muiden palkitsemat kirjoitukset

Suomen Yhtiöoikeusyhdistys ry on palkinnut Hanna Savolaisen ja Jani Saastamoisen artikkelin ”OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä” (Lakimies 2/2016) vuoden 2016 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta. Onnittelemme kirjoittajia palkinnosta!