Kirjoittajatietolomakkeet

Lakimieheen otettujen kirjoitusten julkaisuoikeudet kuuluvat Suomalaiselle Lakimiesyhdistykselle. Näiden oikeuksien luovutuksesta sovitaan kirjallisesti ennen artikkelin julkaisemista. Sopimusasiakirjalomake tulee palauttaa allekirjoitettuna yhdistyksen toimistoon viikon kuluessa siitä, kun kirjoittaja on saanut lomakkeen täytettäväkseen.

Kirjoittajatietolomake

Författarupplysningar och överlåtelse av rätten att publicera artikel

Author information and release of publication rights